POPEYE 2020.03 「白か黒か、それが問題だ。」

Feb , 2020


POPEYE 2020年03月号

「白か黒か、それが問題だ。」 114〜115ページ
BALMUDAとのタイアップ特集にて、自宅にて撮影協力。

株式会社マガジンハウス

photo:Kazuharu Igarashi

styling:Yusuke Takeuchi

illustration:Shigo-kun

text:Keisuke Kagiwada